Apel Iustitii do członków KRS: Podajcie się do dymisji

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej apeluje do członków Krajowej Rady Sądownictwa o podanie się do dymisji. Szef stowarzyszenia Krystian Markiewicz oczekuje, że również sędziowie sądów powszechnych powołani na wniosek obecnej KRS wstrzymają się od orzekania.