Black Friday w polskich elektromarketach

Typowa praktyka podwyższania cen przed Black Friday, zapraszam do podawania własnych przykładów