Dzień po wyborach: NBP spodziewa się dużo wyższej inflacji i większego kryzysu.

Z decyzją NBP czekało do zakończenia wyborów. W ciągu trzech miesięcy wyraźnie pogorszyły się prognozy analityków ankietowanych przez NBP. Najnowsza zakłada spadek PKB Polski w tym roku o 3,6 proc. Towarzyszyć temu ma wzrost cen na poziomie około 3,3 proc.