Funkcjonariusz SOP kradnący samochody zajmował się ochroną prezydenta

Jednocześnie działał w grupie przestępczej oraz w SOP ochraniając prezydenta ( ͡° ͜ʖ ͡°) Doskonała weryfikacja funkcjonariusza