Kalendarzyk z 1939 roku

Kalendarzyk znaleziony w śmietniku obok niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu