Kampania wyborcza. Na Jasnej Górze Emilewicz przemawia z ambony.

I niech ktoś mi jeszcze powie, że nie ma polityki w kościele.