KE ostrzega polskie władze. Chodzi o sądownictwo

Komisja Europejska ostrzega polskie władze w związku z wczorajszą decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Instytucja orzekła, że przepis traktatu unijnego, na którego podstawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakłada na Polskę środki tymczasowe w związku z kontrowersyjnymi zmianami w sądownictwie, jest niezgodny z konstytucją. „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tą decyzją polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Raz jeszcze podkreślamy, że prawo Unii jest nadrzędne wobec prawa krajowego . Oczekujemy, że wszystkie decyzje TSUE wraz z tą…