Ludzie związani z sen. Biereckim i SKOK-ami obejmują kolejne ważne stanowiska

O senatorze Grzegorzu Biereckim i jego wpływach biznesowo-politycznych zrobiło się w ostatnich latach cicho. W powszechnym przekonaniu stracił on kontrolę nad systemem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK) i wpływy w obozie rządzącym. Ale nic bardziej mylnego.