Nowy tydzień w gospodarce: Luzowanie obostrzeń i pilotaż certyfikatów covidowych

Przyszły tydzień przyniesie wyraźne luzowanie obostrzeń koronawirusowych. Zniesione zostaną te najdotkliwsze, co będzie miało ogromne znaczenie gospodarcze.