Pisemna matura międzynarodowa odwołana: Dobro uczniów jest naszym priorytetem

Tegoroczna sesja egzaminów pisemnych matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB) nie odbędzie się. Oceny zostaną wystawione na podstawie dotąd przesłanych materiałów oraz przewidywanych ocen z przedmiotu – zdecydowała International Baccalaureate Organization.