Policja utajniła wyniki badań sondażowych o tym, co Polacy sądzą o jej pracy.

To nie jest informacja publiczna, wyniki służą do celów wewnętrznych – taką odpowiedź z KGP otrzymaliśmy na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stworzenie takiego raportu kosztuje podatnika kilkaset tysięcy złotych, kilka lat temu były one publicznie dostępne.