„Polska od nowa”. Porozumienie Gowina z nowym programem politycznym

Skuteczne państwo musi być państwem działającym jak najbliżej obywateli; opowiadamy się za zwiększeniem udziału samorządów w podatkach PIT i CIT, to jeden z najważniejszych postulatów Porozumienia – mówił lider ugrupowania, wicepremier Jarosław Gowin podczas kongresu programowego partii.