Pracownik utrzymania ciągłości procesu

Ręczne przekazanie gorących, cienkich kęsów do drugiej maszyny.