Rada Europy podjęła rezolucję wobec polskich stref „wolnych od LGBT”

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy pochylił się nad polskimi strefami „wolnymi od LGBT”. Podjęto rezolucję wzywającą Polskę do odwołania wszelkich dyskryminujących dokumentów, niezależnie od tego, czy widnieją pod nazwą strefa „wolna od LGBT”, Samorządowa Karta Praw Rodzin oraz inne.