Raport NIK o przestarzałym taborze we Wrocławiu. MPK: Sytuacja się zmieniła spektakularnie

Niedostateczny stan techniczny torowisk, problemy finansowe wrocławskiego MPK czy przestarzały tabor – to problemy transportu publicznego we Wrocławiu, na jakie wskazuje w raporcie pokontrolnym NIK. Izba przyjrzała się również funkcjonowaniu transportu publicznego w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Kontrola transportu publicznego w czterech największych dolnośląskich miastach objęła okres od 2016 r. do końca pierwszego półrocza 2019 r.