Ruszyła akcja charytatywna UJ na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego

​W Polsce powstaje coraz więcej akcji mających na celu dostarczenie placówkom medycznym niezbędnych środków na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. Również społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiła przyłączyć się do tych działań poprzez akcję #ujdlaszpitala i rozpocząć zbiórkę funduszy, które zostaną przeznaczone na zakup systemu do dekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku azotu.