Rząd Węgier rozmontowuje wolność mediów, czy Polskę czeka to samo?

Rząd Węgier rozmontowuje wolność i pluralizm mediów, osiągając nad nimi bezprecedensowy stopień kontroli