Sędziowie powołani przez „nową KRS” nie będą (na razie) orzekać. Sędzia SN reaguje na wyrok TSUE

Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego reaguje na niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. niezależności Izby Dyscyplinarnej SN. TSUE, przypomnijmy, zdecydował, że to polski Sąd Najwyższy ma m.in. zbadać niezależność tej nowo powołanej Izby. Dopóki tego nie zrobi – zdecydował sędzia Dariusz Zawistowski – w Izbie Cywilnej SN nie będą orzekać ci sędziowie, „których dotyczy wyrok Trybunału”, a więc wskazani do tej Izby przez nową Krajową Radę Sądownictwa.