Sfałszowała ponad 20k testów narkotykowych tylko 3 lata wiezienia

20 tysięcy – rozumiecie to 20 tysięcy testów na zawartość narkotyków sfałszowała z premedytacją, zniszczyła życie wielu niewinnym osobom bo chciał być najlepsza. Mieć najlepsze wyniki sama z premedytacją dodawała narkotyki do próbek. 3 lata rozumieć to 3 lata wiezienia przecież to feminanizm?