Skandaliczne naciski na Polskę. Izrael złamał Konwencję Wiedeńską

„Podejmowane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne obcych państw działania, mające na celu wywarcie wpływu na proces legislacyjny w Polsce, są głęboko nieuprawnione, pozostając w sprzeczności z Konwencją Wiedeńską z 1961 r….” czytamy w oświadczeniu Marszałek Sejmu.