Spór o nazwę ulicy w Żyrardowie. Jest nowy wniosek radnych KO

Radni Koalicji Obywatelskiej z Żyrardowa złożyli właśnie wniosek o nadanie imienia generała Fieldorfa „Nila” jednemu ze skwerów w centrum miasta. To skutek awantury o uchwałę rady sprzed tygodnia. Radni na wniosek mieszkańców – przywrócili dawną nazwę – Jedności Robotniczej – ulicy, która wcześniej nosiła imię organizatora i dowódcy Kedywu Armii Krajowej, zamordowanego przez komunistów w 1953 roku