Tylko 12% chce wyborów w maju

70 procent ankietowanych przez Instytut Badań Pollster opowiedziało się za przesunięciem wyborów prezydenckich z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.