W CNN padło, że nieszczepieni nie powinni mieć dostępu do pracy i dzieci

I to z ust byłej sekretarz w administracji Obamy do spraw zdrowia i opieki społecznej.