Wolność odbierana jest po kawałku.

Czemu zgromadzenia spontaniczne są zakazane. „Dla dobra ludzi żeby sobie krzywdy nie zrobili” Dla przykładu scena z Folwarku Zwierzęcego.