Wpis Krzysztofa Bosaka dostał shadowbana

Wpis Krzysztofa Bosaka został właśnie zdjęty z gorących (tzw. Shadowban). Moderacja w formie