Wyciek danych osobowych z serwerów Google’a: 1,2 miliarda(!!) użytkowników

Google Cloud server left a billion people’s data unsecured. Personal information of 1.2bn users was left unsecured online.