Zakopane: Cześć budowli przy stacjach narciarskich zostanie rozebrana

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem zakończył inwentaryzację tymczasowych obiektów budowlanych zlokalizowanych w okolicach stacji narciarskich. Do dalszego postępowania administracyjnego wytypowano 180 obiektów, z których część będzie rozebrana.